Bugaderia Nuria Girona

CLÀUSULA INFORMATIVA PÀGINA WEB – INFORMACIÓ 1ª
CAPA

 

 

D’acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, les dades personals recollides en el present formulari seran objecte
de tractament per part de BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, amb la finalitat
d’atendre les peticions rebudes a través del website. La base legal pel tractament
de les seves dades és el desenvolupament de mesures contractuals o
pre-contractuals. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació,
oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça
tintnuria@gmail.com. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades
personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment
previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No se cediran
les dades proporcionades, excepte obligació legal de BUGADERIA I TINTORERIA
NÚRIA. Preguem que comuniqui de manera immediata a BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA
qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades
proporcionades, amb la finalitat que aquestes responguin amb veracitat a la
seva situació personal en tot moment.

 

  ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVADESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POLÍTICA DE PRIVADESA PÀGINA WEB – INFORMACIÓ 2ª
CAPA

 

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Qui és el responsable de les seves dades?

 

Identitat del Responsable del Tractament

Denominació social

Nom comercial

Tintoreria Núria S.L.

Bugaderia i tintoreria Núria

Dades de
contacte

Direcció
postal,  Domicili social

C/ Jaume Balmes, 6 – 2, Girona, 17002
(Girona)

Telèfon

972 90 84 30

Direcció de
correu electrònic

tintnuria@gmail.com

 

Per a
més informació sobre el responsable del tractament, dirigeixi’s a a l’Avís Legal.

 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE
DADES TRACTADES

 

Amb quina finalitat i durant quan temps tractarem les
seves dades personals?

 

En compliment del que es
disposa a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques
en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, i a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA l’informa que les dades de caràcter personal que l’usuari
proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l’emplenament dels
formularis del website seran objecte de tractament per part de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA.


BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA tracta la informació facilitada per l’usuari amb
la finalitat d’atendre les peticions rebudes a través del website.
Les dades de l’usuari es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la seva
supressió.

Concretament: BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, tractarà les dades de l’usuari, de
manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 

·      
Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través del website,
així com la facturació i lliurament corresponent.


Les dades recollides no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb
els fins aquí indicats.

 

Quines categories de dades tractem?

 

Ateses les finalitats
esmentades, BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA tracta les següents categories de
dades:

 

·      
Per a la gestió dels serveis contractats: Dades identificatives, com ara, nom, adreça postal,
adreça de correu electrònic i telèfon;
Dades d’informació comercial;
Dades econòmiques, o financers, bancaris.


En cas que el nostre website, ara o en el futur, doni la possibilitat de pagar
per serveis oferts per BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA usant targeta de crèdit a
través de proveïdors que realitzen la tramitació del pagament a través de
tercers, és important que l’usuari sàpiga que el proveïdor de serveis serà qui
reculli i processi la informació de la targeta de crèdit, no BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, de tal forma que el no
emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria
suposar que BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no pugui atendre la sol·licitud de
l’usuari i, en conseqüència, BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA quedarà exonerat de
tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta dels serveis
sol·licitats.


L’usuari garanteix que les dades aportades a través del website, correu
electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació, són veritables, exactes,
complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe
o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal
obligació a BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA o a tercers. BUGADERIA I TINTORERIA
NÚRIA es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol
usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions
que legalment procedeixin.

Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada
permanentment actualitzada de manera que respongui, en tot moment a la seva
situació actual. Preguem que l’usuari comuniqui de manera immediata a BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació
amb les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquestes responguin
amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el
consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda
en aquesta clàusula, eximint a BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA de qualsevol
responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA
podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les
mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de
protecció de dades.

D’on procedeix la informació recollida?

 

La informació que recollim
mitjançant el website prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers
ni de fonts d’accés públic.

 

Quant temps guardem les seves dades?

 

BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant
el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van
ser recollides, és a dir, mentre duri la relació contractual amb l’usuari.
Posteriorment, en cas de ser necessari, BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA mantindrà
la informació bloquejada els terminis legalment establerts i necessaris pel
compliment d’obligacions legals de BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, sense
perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació,
l’exercici o la defensa de potencials reclamacions.

 

 

LEGITIMACIÓ I BASE JURÍDICA

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves
dades?

 

El tractament de dades
personals per a la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i
enviaments corresponents està legitimat per la pròpia
execució del
contracte de servei.


Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les
diferents
obligacions legals de BUGADERIA I TINTORERIA
NÚRIA.

 

 

DRETS DELS USUARIS

 

Quins drets té l’interessat quan comunica les seves dades
a BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA?

 

       
Dret a revocar
els consentiments atorgats
(per exemple,
per a rebre comunicacions comercials, en cas d’haver-los atorgat).

       
Dret d’accés: Dret a obtenir confirmació sobre si en BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no, i a
accedir a les seves dades personals si fos el cas.

       
Dret de
rectificació:
Dret a rectificar
les dades inexactes o incompletes que el concerneixen.

       
Dret de
supressió o dret a l’oblit:
Dret a
sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les
dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

       
Dret de
limitació del tractament:
Dret a
obtenir de BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA la limitació del tractament de les
dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de
protecció de dades.

       
Dret
d’oposició:
En determinades
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al
tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament
de les seves dades. BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA deixarà de tractar les dades,
excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions.

       
Dret de
portabilitat:
Dret a sol·licitar
la portabilitat de les seves dades.

 

 

En qualsevol moment i de manera gratuïta, els interessats podran exercir els drets referits
anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent,
mitjançant correu electrònic a BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, indicant en
l’assumpte “Exercici de Drets” i el següent contingut:

El seu nom

Informació sobre la qual vol exercir el seu dret
d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació del tractament o
portabilitat.

Adreça de correu electrònic perquè BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA li comuniqui la possibilitat, o no, de fer efectiva la seva
sol·licitud.


En el cas que no obtingui resposta o no obtingui una resposta satisfactòria,
consideri que BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA ha vulnerat els drets que li són
reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades o desitgi major
informació respecte qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades
mitjançant el següent enllaci
https://www.aepd.es/ o a l’adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.


En BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA estem compromesos amb el compliment normatiu i
el respecte dels drets dels usuaris, així com el respecte a la seva privacitat,
per la qual cosa si té algun dubte respecte a com tractem les seves dades
personals, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de les vies
indicades.

 

COMUNICACIONS DE DADES

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Amb caràcter general, no es comunicaran
les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

 

ÚS DE COOKIES  

 

La
nostra pàgina web utilitza cookies per a distingir-li a vostè dels altres
usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona
experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix
millorar-lo.


Pot obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la Política de Cookies.

 

 

ENLLAÇOS EXTERNS

 

La pàgina web de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA pot contenir enllaços o hipervincles a altres pàgines
d’Internet, que no pertanyen, ni són editades o censurades i, per tant,
respecte a les quals no exerceix cap mena de control. BUGADERIA I TINTORERIA
NÚRIA no aprova ni garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat,
utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les
seves pràctiques de privacitat.


Si l’usuari decideix entrar en una d’aquestes pàgines de tercers, hauria de revisar
la política de privacitat publicada en la mateixa per a entendre com aquesta
pàgina recull i utilitza les dades personals abans de proporcionar la seva
informació personal. Tingui en compte que el compliment en matèria de protecció
de dades d’aquestes pàgines de tercers pot diferir del de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA.


Per a més informació sobre enllaços externs que pot contenir la pàgina web de
BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, dirigeixi’s a l’Avís Legal.

 

 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

 

BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA
podrà modificar la seva Política de Privadesa d’acord amb la legislació
aplicable en cada moment i al previst en l’Avís Legal.

 

 

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 1 de febrer de 2021.